Dziedziny nauk społecznych

Antropologia Jest to nauka, która bada człowieka jako całość, zarówno jego zmienne fizyczne, jak i kulturowe. Jest to nauka, która miesza badania społeczne i przyrodnicze, aby przeprowadzić wyczerpującą analizę człowieka....