Dziedziny nauk społecznych

Antropologia

Jest to nauka, która bada człowieka jako całość, zarówno jego zmienne fizyczne, jak i kulturowe. Jest to nauka, która miesza badania społeczne i przyrodnicze, aby przeprowadzić wyczerpującą analizę człowieka. Dzięki antropologii możemy poznać człowieka w wielu różnych sferach.

Nauki polityczne

Politologia to nauka społeczna, która bada idee polityczne zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, starając się analizować bieżącą politykę i możliwe nowe formy rządów. Ze względu na swój charakter jest często powiązana z innymi naukami społecznymi, takimi jak prawo czy ekonomia. Szukasz newsów na temat polityki? Zajrzyj na www.halowroclaw.pl, portal z rzetelnym dziennikarstwem.

Demografia

Demografia to nauka społeczna, która zajmuje się badaniem populacji, skupiając się na różnych badaniach dotyczących ewolucji mieszkańców większego lub mniejszego regionu. Demografia może być wykorzystywana do badania różnych zmiennych, takich jak wskaźnik urodzeń, śmiertelność, emigracja i imigracja.

Ekonomia

Ekonomia jest nauką społeczną, która bada różne aspekty związane z podmiotami gospodarczymi, takie jak prawo podaży i popytu, wymiana dóbr i usług czy ewolucja gospodarcza regionu w danym okresie czasu.

Geografia

Geografię dzieli się zwykle na dwie części, tzw. fizyczną i tzw. ludzką, przy czym tę ostatnią zaliczamy do nauk społecznych. Geografia człowieka zajmuje się badaniem społeczeństw ludzkich i ich relacji z otaczającą przestrzenią geograficzną.

Historia

Historia to nauka społeczna, która zajmuje się badaniem wydarzeń z przeszłości ludzkości. Historycy próbują zrekonstruować wydarzenia z przeszłości, aby lepiej zrozumieć człowieka, a także zobaczyć, jak wiele z wydarzeń naszych przodków się powtarza.

Lingwistyka

Lingwistyka to nauka, która bada język, analizując takie czynniki jak jego pochodzenie czy ewolucja w kierunku innych języków. Badając struktury ludzkich języków, lingwistyka stara się zrozumieć, jak istoty ludzkie komunikują się ze sobą.

Psychologia

Jest to nauka społeczna, która bada zachowania psychiczne człowieka w określonych sytuacjach. Celem tej nauki jest zrozumienie ludzkiego zachowania poprzez doświadczenie, wyjaśnienie dlaczego wykonujemy czynności, które wykonujemy i jakie może być nasze zachowanie w podobnych przyszłych zdarzeniach.

Socjologia

Jest to nauka badająca struktury i funkcjonowanie różnych społeczeństw lub populacji, rozumiejąca związki między zachowaniem istot ludzkich a otaczającym je kontekstem historyczno-kulturowym.

Poprzedni post Rozwój osobisty i zawodowy? Studia na kierunku psychologia
Następny post Kim był Marek Aureliusz?