Zapisy do przedszkola 2019/2020

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi przy Niepublicznej Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła” w Katowicach

Pasowanie na Przedszkolaka - KatowiceZgodnie z procedurą rekrutacji opartą na zapisach statutowych Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Mądrych Sówek” rozpoczął się w naszym przedszkolu okres rekrutacji na rok 2012/20 do poszczególnych grup wiekowych dla wszystkich dzieci w tym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pragnących uczęszczać do naszego przedszkola.

Więcej informacji dotyczących opłat i realizowanych świadczeń w ramach WWRD na stronie przedszkola lub pod telefonem: 883 999 710, 883 999 803

Do „Akademii Mądrych Sówek” przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 lat – 5 lat. Liczba miejsc jest ograniczona w związku z tym prosimy osoby zainteresowane zapisaniem swojego dziecka o jak najszybsze zgłoszenie się do sekretariatu przedszkola. W programie zajęć przewidziane zostały liczne zajęcia rozwojowe oraz edukacyjne, które zapewniają wszechstronny rozwój dzieci. Nasze przedszkole wyróżnia się na tle innych placówek niezwykle bogatą ofertą warsztatów, wśród których są m.in.  zajęcia plastyczne, muzyczne, rytmiczne, ruchowe, językowe i szereg innych zajęć, w zależności od potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców. W Akademii Mądrych Sówek dzieci uczą się pisać, liczyć, wyrażać emocje, poznają tradycje oraz zasady dobrego zachowania się, a co najważniejsze – uczą się samodzielności. Wykorzystujemy nowoczesne metody pedagogiki przedszkolnej. Dzieci mogą także korzystać z dodatkowych atrakcji, takich jak: wycieczki, zajęcia taneczne, warsztaty informatyczne, tematyczne kółka zainteresowań.

Do dyspozycji Państwa dzieci oddajemy bardzo atrakcyjnie wyposażone pomieszczenia, w których realizowane są zajęcia ruchowe, taneczne, muzyczne i rozwojowe. Każde dziecko może liczyć na udział w specjalnym programie adaptacyjnym, który ułatwi mu zaaklimatyzowanie się w naszej Akademii i poznanie swoich nowych kolegów i koleżanek. Zapraszamy do Akademii Mądrych Sówek dzieci z Katowic oraz okolicznych miejscowości.

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „AKADEMIA MĄDRYCH SÓWEK” W KATOWICACH

  1. Do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Mądrych Sówek” przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.
  2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny .
  3. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola (już uczęszczających) składają pisemną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
  4. Zapisy nowych dzieci do przedszkola odbywają się poprzez złożenie do dyrektora podpisanej karty zgłoszenia dziecka do przedszkola i wpłaceniu opłaty wpisowej w wysokości 150 zł .
  5. Przy naborze do Przedszkola uwzględnia się również niepełnosprawność kandydata.
  6. Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola, biorą udział w rekrutacji uzupełniającej i mogą być przyjęte do przedszkola, w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.
  7. Nabór uzupełniający do poszczególnych grup wiekowych może trwać również podczas roku szkolnego w przypadku wolnych miejsc.