Zajęcia dodatkowe

W ramach zajęć dodatkowych proponujemy:

  • zajęcia sportowe – Piłkomania, zajęcia z badmintona, capoeira, judo, szkółkę narciarską (w okresie zimowym), szachy,
  • zajęcia z HIP – HOPU, tańca nowoczesnego, baletu,
  • zajęcia w programach edukacyjnych ministerialnych, konkursach,
  • basen,
  • zajęcia w pracowniach informatycznych, multimedialnych,
  • wycieczki edukacyjne, krajoznawcze, wyjścia do teatru, kina, wyjazdy na Zielone Przedszkole
  • inne w zależności od wskazań rodziców.