Logopeda

Opieka logopedyczna w przedszkolu 

W zakres opieki logopedycznej w przedszkolu wchodzi:

 • logopeda Przedszkole Katowicediagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci;
 • prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 • wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;
 • współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu;
 • konsultacje dla zainteresowanych rodziców;

 

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

 • usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia;
 • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych;
 • usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej;
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy;
 • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

Drogi Rodzicu pomóż swojemu dziecku osiągnąć szczyt jego  możliwości  !!!

 • wspieraj jego wysiłek
 • pomagaj tak, aby był samodzielny
 • zachęcaj do systematycznej pracy
 • ciesz się z jego postępów

Twoje nastawienie  i zaangażowanie, jako osoby najbliższej dziecku, determinuje jego postępy !

Logopeda  Przedszkole „Akademia Mądrych Sówek”

mgr Beata Sitnik-Szwedo

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz  Podyplomowego Studium Logopedii, Glottodydaktyki i Terapii Pedagogicznej w Sosnowcu.

Jestem  certyfikowanym Starszym Instruktorem Metody Nauczania  Lebox .

Zajmuję się diagnozą i terapią psychopedagogiczną oraz logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Staram się, aby terapia była dobrana indywidualnie, a jej efekty były optymalne. Wykorzystuję różnorodne formy i metody zajęć, tak aby doprowadzić  do jak najlepszego rozwoju procesów poznawczych moich uczniów. Oferuję również wsparcie rodzicom i nauczycielom, poprzez prowadzenie różnorodnych warsztatów i prelekcji na tematy, w których się specjalizuję : nowoczesne, neurobiologiczne metody uczenia się, pamięć i koncentracja, rola mózgu w uczeniu się, emocje a pamięć, wychowywanie z perspektywy mózgu.

Przez cały okres działalności zawodowej stale podnoszę swoje kwalifikacje, poprzez udział w  kursach, szkoleniach i konferencjach tematycznych.

Logopeda przyjmuje dzieci:

Wtorek 9.30-10.30

Piątek  9.30-10.30