Wczesne wspomaganie

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci WWRD

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci – pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom. Oznacza to, iż wszystkie niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością dzieci mają prawo do bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy od urodzenia, albo od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Pomoc ta ma na celu niwelowanie,
minimalizowanie czynników zakłócających rozwój dziecka, pobudzanie rozwoju psychomotorycznego i społecznego dziecka.

Dbając o wszechstronny rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nasze przedszkole współpracuje z wieloma specjalistami i terapeutami. Stawiamy na indywidualne podejście do każdego przedszkolaka, na jego dobro, odnoszenie sukcesów oraz wspomaganie prawidłowego rozwoju.

W codziennej pracy stosowane są różne formy i metody pracy z dziećmi. Terapia psychologiczno-pedagogiczna obejmuje szereg działań:

Terapie logopedyczną

Ma na celu usprawnianie aparatu mowy, przy użyciu najnowszych metod terapeutycznych. W zależności od poziomu funkcjonowania każdego dziecka, dostosowujemy adekwatne oddziaływania usprawniające rozwój mowy. W przypadku dzieci, które prezentują niski poziom umiejętności komunikowania się, znacznie utrudniający także funkcjonowanie w społeczeństwie; stosowane są alternatywne oraz wspomagające metody komunikacji, takie jak:

  • makaton,
  • język migowy,
  • Bliss,
  • PCS,
  • fonogesty,
  • piktogramy etc.

Terapie psychologiczną

Odbywa się indywidualnie, koncentruje się na potencjale i mocnych stronach każdego dziecka, jednocześnie korygując te funkcje, które są zaburzone. Oddziaływania terapeutyczne obejmują, w proporcjach dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka, wszystkie ważne sfery rozwoju.

Fizjoterapię

Ma na celu wspomaganie rozwoju dzieci, środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak: ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne.

Hipoterapię

To metoda rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona
przy udziale konia.

Dogoterapię

Metoda ta wzmacnia efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego

Przedszkole Katowice