Wczesne wspomaganie

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci WWRD

Dbając o wszechstronny rozwój dzieci zwłaszcza  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prywatne Przedszkole Katowice „Akademia Mądrych Sówek” zatrudnia wielu specjalistów i terapeutów, którzy wspólnie z nauczycielami, stawiającymi na indywidualne podejście do każdego dziecka, na jego dobro , odnoszenie sukcesów i niwelowanie występujących nieprawidłowości w rozwoju, dbając o właściwą terapię i rozwój dziecka. We współpracy z logopedą, psychologiem , rehabilitantem, specjalista Integracji Sensorycznej oraz innymi specjalistami korygują deficyty rozwojowe dzieci dbając równocześnie o ich wszechstronny rozwój.

Prywatne Przedszkole Katowice   przedszkole-Katowice-(3)
  • Zajęcia z logopedą – dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi potrzebują nieustannego kontaktu z logopedą z którym wspólnie pracują nad aparatem mowy wykonując gimnastykę buzi i języka. Z powodzeniem również uczą się też komunikacji alternatywnej takiej jak np. Makaton, który pozwala  porozumieć się gestem i obrazem.
  • Zajęcia z psychologiem – maja na celu za pomocą ciekawych zajęć zniwelować różne nieprawidłowości np. w sferze emocjonalnej czy też społecznej.
  • Gimnastyka korekcyjna– ćwiczenia to podstawa, a dzieci je uwielbiają! Korygowanie braków w zakresie motoryki małej i dużej, korygowanie wad postawy, wyrównywanie wad rozwojowych kończyn dolnych to zadanie sprawnego rehabilitanta. On za pomocą ciekawych ćwiczeń na różnego rodzaju przyrządach w sali ćwiczeń dba o poprawną sylwetkę dzieci.
  • Ośrodek Hipoterapeutycznym „Padok” w Katowicach – ulubioną terapią jest hipoterapia, która  jest ważną metodą rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a swoją specyfikę zawdzięcza właśnie koniowi biorącemu udział w terapii. Dzieciaki bardzo chętnie wsiadają na konie i pod opieką terapeutów wyruszają na przejażdżkę w głąb lasu.

Przedszkole dla dzieci z autyzmem Katowice   Przedszkole-autystyczne   Przedszkole-integracyjne-Katowice

Nasi specjaliści, prowadzą wymienione wyżej terapie i zajęcia z dziećmi z opiniami o WWRD.  Również z dziećmi zakwalifikowanymi przez nasz zespół ds. Wczesnego Wspomagania. Zarówno specjaliści jak i nauczyciele są w nieustannym kontakcie z Rodzicami dzieci. Wymieniają się poglądami, zaobserwowanymi zmianami w zachowaniu dzieci, a także przekazują na bieżąco wskazówki i porady. Porady te niezbędne są do dalszej pracy z każdym dzieckiem, aby jego rozwój toczył się prawidłową drogą. Współpracują również z Poradnią Psychologiczną i Pedagogiczną , które służą nam pomocą i poradą.