Rytmika na powietrzu

Aktywne spędzanie czasu

Pogoda pozwoliła nam na kreatywny, energiczny a przede wszystkim muzyczny sposób wykorzystania czasu. Rytmika to świetny sposób na rozładowanie energii i świetną zabawę.

Udostepnij