Przedszkole integracyjne dlaczego warto?

Przedszkole integracyjne.

Przedszkole integracyjne

Ideą przedszkola integracyjnego jest zapewnienie dzieciom z dysfunkcjami harmonijnego rozwoju połączonego z dobrą zabawą. Specjalnie opracowany program przygotowuje dzieci do podjęcia edukacji na wyższym poziomie i równocześnie pomaga im w usamodzielnieniu się.

Przedszkole takie z reguły zapewnia zindywidualizowany, dostosowany dla każdego dziecka program zarówno nauczania jak i terapii. Dzięki takim rozwiązaniom, każdy przedszkolak może liczyć na wsparcie i wszechstronny rozwój.

Przedszkole dla dzieci z autyzmem

Przedszkole dla dzieci autyzmem czy zespołem Aspergera powinno dokładać wszelkich starań, aby zapewnić maluchom szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo. Rozwijać talenty, niezależnie od stwierdzonego orzeczenia o autyzmie lub niepełnosprawności sprzężonej. Dbać zarówno o rozwój motoryczny, jak i emocjonalny wszystkich przedszkolaków i dokładać wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom warunki do pełnej integracji.

W programie zajęć w przedszkolu integracyjnym przewidziane powinny zostać liczne zajęcia rozwojowe oraz edukacyjne, które zapewnią wszechstronny rozwój dzieci.

Przedszkole takie powinno realizować również zalecenia dotyczące wwrd ( Wczesnego Wspomagania rozwoju Dziecka). Standardowo obejmuje on 8 godzin zajęć w miesiącu finansowanych przez Państwo, jednak w niektórych przedszkolach niepublicznych programy te bywają rozszerzone nawet do 8 godzin w tygodniu. Tak jest np. w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Mądrych Sówek w Katowicach Piotrowicach.

Wychowanie przez integracje

Przedszkole Katowice AMSZapewniając dzieciom wspólne spędzanie czasu, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, dobre przedszkole integracyjne powinno stworzyć przestrzeń do pełnej integracji. Dzieci takich przedszkoli wiedzą jak ważna jest otwartość na potrzeby innych, a tolerancja jest dla nich naturalną postawą. Dzięki integracji dzieci z życzliwością i tolerancją podchodzą do odmienności akceptując niektóre nieakceptowalne zachowania.

Aby zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój, cały proces muszą wspierać specjaliści z wielu dziedzin. Obowiązkowy etat powinni w nim mieć m.in. logopeda, rehabilitant, psycholog oraz eksperci z zakresu integracji sensorycznej oraz terapii Snoelzena.

Zapisanie dziecka do przedszkola integracyjnego przynosi również efekty w dalszej edukacji w szkole podstawowej. Dzieci, zarówno zdrowe jak i z dysfunkcjami znacznie lepiej odnajdują się w szkołach integracyjnych. Potwierdzają to nauczyciele i terapeuci z  Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”.

W naszym Przedszkolu można zapisać dzieci na zajęcia wakacyjne i tym samym sprawdzić czy nasza placówka odpowiada potrzebom Państwa dzieci. Zapraszamy do kontaktu z panią Dyrektor lub sekretariatem.

Udostepnij