Plan pracy dla grupy 3 – latków

Poniżej przedstawiamy założenia planu na miesiąc:

PAŹDZIERNIK

Blok tematycznyTematyCele
Jesień w lesie1. Spacer po lesie

2. Liście

3. Lisek

4. Dary jesieni

5. Grzybobranie

·         kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody, zachęcanie do obserwacji otoczenia

·         poznawanie wybranych środowisk przyrodniczych: las – charakterystyczna roślinność, drzewa

·         obserwacja zjawisk zachodzących w przyrodzie jesienią: zmiana kolorów liści, ich opadanie

·         rozpoznanie owoców i liści: dębu, kasztanowca , brzozy i jarzębiny

·         zbieranie do kącika przyrody żołędzi, kasztanów i jarzębiny

·         rozpoznawanie grzybów jadalnych; przestrzeganie zasady niezbierania nieznanych grzybów

Figury są wśród nas1. Koło

2. Trójkąt

3. Kwadrat

4. Prostokąt

5. Nasze figury

 

·         nauka rozpoznawania kształtów podstawowych figur geometrycznych

·         rozbudzanie wyobraźni przestrzennej

·         kształcenie umiejętności liczenia do trzech

·         rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów

·         ćwiczenie umiejętności określania czasu; rozwijanie poczucia rytmu

·         wspomaganie rozwoju myślenia

Zaczarowany tydzień1. Czarodziejska różdżka

2. Czary – mary

3. Czarodziejskie instrumenty

4. Zaczarowana czapka

5. Magiczne zaklęcia

·         rozwijanie wrażliwości zmysłowej i spostrzegawczości

·         kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z instrumentów muzycznych

·         utrwalanie słuchu muzycznego

·         kształtowanie zdolności języka

·         kształtowanie umiejętności koncentracji i uwagi

Przygotowanie zwierząt do zimy1. Leśne zwierzęta

2. Jeż

3. Niedźwiedź

4. Wiewiórka

5. Ptaki

 

·         kształtowanie umiejętności naśladowania sposobów poruszania się zwierząt

·         zapoznanie się ze zwyczajami ptaków i zwierząt oraz zmianami zachodzącymi w przyrodzie

·         kształtowanie zdolności logicznego myślenia

·         kształtowanie nawyku dokarmiania zwierząt podczas zimy (ptaków, żubrów)