Piknik Rodzinny

W miesiącach maj i czerwiec Niepubliczne Przedszkole Akademia Mądrych Sówek było współorganizatorem trzech pikników rodzinnych. Bawiliśmy się świetnie a gośćmi naszymi byli miedzy innymi: Komenda miejska Policji w Katowicach, Ochotnicza Straż Pożarna, Pogotowie ratunkowe, WOPR, Złoty Środek, NZOZ All Medicus, Maciek Westerowski ze Strefa Dobry Start, psy ratownicze, alpaki i inni.