Odpłatność

Do naszego Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 – 5 lat. Możliwe jest przyjęcie dziecka poniżej 2,5 lat po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją przedszkola.

Opłaty za Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Mądrych Sówek” w Katowicach

  1. Wpisowe jednorazowe – 150 zł
  2. Opłata stała , czesne miesięczne – 450 zł
  3. Stawka żywieniowa – (zestaw: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) – 13 zł
  4. Zajęcia dodatkowe płatne po zamknięciu oferty zgodnie z wyborem rodziców.

Uwagi

*W przypadku dziecka przenoszonego z innego przedszkola, w którym Rodzice/Opiekunowie wnieśli już taką opłatę, niezależnie od jej wysokości, opłata wpisowa wynosi 0,00 zł, pod warunkiem okazania dowodu wpłaty. W przypadku nieprzerwanej kontynuacji (zawarcia kolejnej) umowy o świadczenie usług edukacyjnych w naszym przedszkolu w kolejnym roku szkolnym opłata wpisowa nie jest pobierana)

*Realizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Opiniami o WWRD odbywać się będzie wg. wskazań opinii.

Nasze przedszkole integracyjne w ramach pakietu podstawowego (czesne) oferuje:

  • kompetentną i troskliwą opiekę nad dzieckiem w godzinach od 7:00 – 17:00,
  • zajęcia edukacyjne w ramach podstawy programowej zalecanej przez MEN,
  • zajęcia z języka angielskiego w ramach realizacji programu przygotowania przedszkolnego,
  • dostępność logopedy, psychologa,
  • gimnastykę korekcyjną,
  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia rytmiczno – taneczno – wokalne,
  • zajęcia przyrodnicze – również w plenerze,
  • zajęcia teatralne,
  • warsztaty twórcze (lepienie w glinie, malarstwo w plenerze, zajęcia z papierem),
  • zajęcia z informatyki komputerowej w ramach podstawy programowej przedszkolaków.

Inne promocje i ulgi

W przypadku uczęszczania równocześnie do Przedszkola lub Szkoły prowadzonej przez Economicus Sp.  z o.o. dwójki lub więcej rodzeństwa, wysokość czesnego i opłaty wpisowej ulega obniżeniu o 20% dla każdego dziecka innego niż pierwsze, i z tym zastrzeżeniem, że dla celów obliczenia zniżki odpowiednio w czesnym lub opłacie wpisowej sumowaniu liczby rodzeństwa podlegają wyłącznie dzieci objęte odpowiednio opłatą czesnego lub opłatą wpisową.

W ramach zajęć dodatkowych proponujemy:

  • zajęcia sportowe
  • zajęcia z tańca
  • zajęcia w programach edukacyjnych ministerialnych, konkursach,
  • jazda konna,
  • wycieczki edukacyjne, krajoznawcze, wyjścia do teatru, kina,
  • inne w zależności od wskazań rodziców.
Niepubliczne przedszkole Katowice