Odpłatność

Opłaty za Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Katowice „Akademia Mądrych Sówek”

Niepubliczne przedszkole Katowice1. Wpisowe jednorazowe  –            150 zł

2. Opłata stała , czesne miesięczne –       400 zł*

3. Stawka żywieniowa – (zestaw: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) –  9 zł

4. Zajęcia dodatkowe –płatne po zamknięciu oferty zgodnie z wyborem rodziców.

Przedszkole proponuje również pakiet adaptacyjny do uzgodnienia z dyrektorem przedszkola.

 • od 1.09.2018

 

 

Przedszkole Integracyjne katowice

Promocja dla dzieci przenoszonych z innych przedszkoli – opłata wpisowa 0 zł – (gdy rezygnują Państwo z pobytu dziecka w innym przedszkolu, które już pobrało opłatę wpisową)

Do Przedszkole integracyjne Katowice przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 – 6 lat. Możliwe jest przyjęcie dziecka poniżej 2,5 lat po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją przedszkola- uzgodnienia indywidualne.

Przedszkole integracyjne Katowice  ramach pakietu podstawowego (czesne) oferuje:Przedszkole Integracyjne Katowice

 • kompetentną i troskliwą opiekę nad dzieckiem w godzinach od 7:00 – 17:00,
 • zajęcia edukacyjne w ramach podstawy programowej zalecanej przez MEN,
 • zajęcia z języka angielskiego w ramach realizacji programu przygotowania przedszkolnego,
 • opiekę logopedy, psychologa,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia rytmiczno – taneczno – wokalne,
 • zajęcia przyrodnicze – również w plenerze,
 • zajęcia teatralne,
 • warsztaty twórcze (lepienie w glinie, malarstwo w plenerze, zajęcia z papierem),
 • zajęcia z informatyki komputerowej w ramach podstawy programowej przedszkolaków.

W ramach zajęć dodatkowych proponujemy:

 •  zajęcia sportowe
 • zajęcia z tańca
 • zajęcia w programach edukacyjnych ministerialnych, konkursach,
 • jazda konna,
 • wycieczki edukacyjne, krajoznawcze, wyjścia do teatru, kina,
 • inne w zależności od wskazań rodziców.

DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZWOLNIONE SĄ Z OPŁATY CZESNEGO!

Realizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Opiniami o WWRD odbywać się będzie wg. wskazań opinii.

Zapraszamy do KONTAKTU