Odpłatność

Do naszego Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 – 5 lat. Możliwe jest przyjęcie dziecka poniżej 2,5 lat po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją przedszkola.

Opłaty za Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Mądrych Sówek” w Katowicach

 1. Wpisowe jednorazowe – 150 zł
 2. Opłata stała , czesne miesięczne – 450 zł
 3. Stawka żywieniowa – (zestaw: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) – 13 zł
 4. Zajęcia dodatkowe płatne po zamknięciu oferty zgodnie z wyborem rodziców.

Uwagi

*W przypadku dziecka przenoszonego z innego przedszkola, w którym Rodzice/Opiekunowie wnieśli już taką opłatę, niezależnie od jej wysokości, opłata wpisowa wynosi 0,00 zł, pod warunkiem okazania dowodu wpłaty. W przypadku nieprzerwanej kontynuacji (zawarcia kolejnej) umowy o świadczenie usług edukacyjnych w naszym przedszkolu w kolejnym roku szkolnym opłata wpisowa nie jest pobierana)

*Realizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Opiniami o WWRD odbywać się będzie wg. wskazań opinii.

Nasze przedszkole integracyjne w ramach pakietu podstawowego (czesne) oferuje:

 • kompetentną i troskliwą opiekę nad dzieckiem w godzinach od 7:00 – 17:00,
 • zajęcia edukacyjne w ramach podstawy programowej zalecanej przez MEN,
 • zajęcia z języka angielskiego w ramach realizacji programu przygotowania przedszkolnego,
 • dostępność logopedy, psychologa,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia rytmiczno – taneczno – wokalne,
 • zajęcia przyrodnicze – również w plenerze,
 • zajęcia teatralne,
 • warsztaty twórcze (lepienie w glinie, malarstwo w plenerze, zajęcia z papierem),
 • zajęcia z informatyki komputerowej w ramach podstawy programowej przedszkolaków.

Inne promocje i ulgi

W przypadku uczęszczania równocześnie do Przedszkola lub Szkoły prowadzonej przez Economicus Sp.  z o.o. dwójki lub więcej rodzeństwa, wysokość czesnego i opłaty wpisowej ulega obniżeniu o 20% dla każdego dziecka innego niż pierwsze, i z tym zastrzeżeniem, że dla celów obliczenia zniżki odpowiednio w czesnym lub opłacie wpisowej sumowaniu liczby rodzeństwa podlegają wyłącznie dzieci objęte odpowiednio opłatą czesnego lub opłatą wpisową.

W ramach zajęć dodatkowych proponujemy:

 • zajęcia sportowe
 • zajęcia z tańca
 • zajęcia w programach edukacyjnych ministerialnych, konkursach,
 • jazda konna,
 • wycieczki edukacyjne, krajoznawcze, wyjścia do teatru, kina,
 • inne w zależności od wskazań rodziców.
Niepubliczne przedszkole Katowice