Oddziały integracyjne

Realizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Opiniami o WWRD odbywać się będzie wg. wskazań opinii.

DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZE WZGLĘDU NA AUTYZM LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPRZĘŻONĄ ZWOLNIONE SĄ Z OPŁATY CZESNEGO!