O przedszkolu

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Mądrych Sówek” w Katowicach

W Przedszkolu znacznie częściej niż w domu dziecko ma okazję doświadczyć, że ludzie są różni, mówią różne rzeczy i różnie się zachowują. Takie sytuacje, w których istnieje sprzeczność między tym, co wie dziecko, a co wiedzą na ten temat inni ludzie, są potężnym motorem rozwoju – zarówno poznawczego, jak i społecznego czy emocjonalnego.
Dzięki nim dziecko:

  • zadaje pytania,
  • zaczyna eksperymentować,przedszkole Katowice
  • szukać,
  • konsultować się z kolegami, rodzicami i innymi dorosłymi.
  • ćwiczy umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami,
  • czekania na swoją kolej w rozmowie,
  • godzenia się z odmiennością poglądów
  • uzgadniania różnych punktów widzenia

Niepubliczne przedszkole KatowicePrzedszkole daje wiele okazji do nabywania poczucia sprawstwa – to ja sam jestem autorem tego, co robię; to ode mnie zależy, jakie to będzie. A poczucie sprawstwa jest podłożem realistycznej samooceny, wysokiego poczucia własnej wartości i odwagi w poznawaniu świata oraz samodzielności i wytrwałości w działaniu, gdy pojawiają się przeszkody. Przedszkole umożliwia też wiele różnych form zabawy poprzez którą dziecko zdobywa ważne umiejętności. Za pośrednictwem zabawy dziecko realizuje swoje pragnienia (nawet te najbardziej niezwykłe), uczy się oddzielać rzeczywistość od wyobraźni, rozwija myślenie abstrakcyjne, poznaje i ćwiczy sytuacje społeczne, podporządkowywanie się regułom, przechodzi od spontanicznego działania do realizowania zaplanowanych wcześniej aktywności. Staje się zdolne do podjęcia wyzwań związanych z nauką szkolną, zorganizowaną w zupełnie inny sposób i wymagającą sprawnego korzystania z kompetencji rozwijanych poprzez zabawę.

Niepubliczne Przedszkole Katowice „Akademia Mądrych Sówek” 

działające przy Niepublicznej Szkole z Oddziałami Integracyjnym „Nasza Szkoła” stwarza powyższe warunki wszystkim dzieciom – zarówno tym z dysfunkcjami jak i bez rozwijając ich wszystkich pozytywne cechy. Od początku pragniemy realizować ideę integracji. Jesteśmy głęboko  przekonani, że przedszkola integracyjne dają szanse wychowania młodego pokolenia pozbawionego uprzedzeń, pokolenia tolerancyjnego wobec tych, którzy nie potrzebują litości, tylko akceptacji i życzliwości.

Dzieci  zdrowe uczą i bawią się razem z  dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wśród których przeważają dzieci autystyczne. Praca w małych, kameralnych grupkach, gdzie każdy czuje się swobodnie, ma potrzebną dla siebie przestrzeń a panująca atmosfera, która jest tak ważna w szczególności dla Naszych podopiecznych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest przyjemna, daleka od hałasu oraz krzyku to założenia naszego przedszkola. Zakładamy też , że każdy w Naszym Przedszkolu czuje się tak dobrze, jak w domu. Jesteśmy otwarci na nowe metody nauczania, wczesnego wspomagania i terapii dziecka. Zadbamy o to, aby każdy czuł się bezpiecznie, wyjątkowo i każdego dnia z uśmiechem na twarzy przekraczał drzwi Przedszkola.

U podstaw rozwoju naszej placówki leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 560) oraz idea zrównoważonego rozwoju.

Prywatne przedszkole Katowice        Przedszkole Katowice        Niepubliczne Przedszkole Katowice

Przedszkole Katowice        Przedszkole integracyjne Katowice        Akademia Mądrych Sówek

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KATOWICE – OPŁATY(obowiązują od września 2016 r.)

1. Wpisowe jednorazowe  –            150 zł

2. Opłata stała , czesne miesięczne –    400 zł (bez ograniczeń)*

3. Stawka żywieniowa – (zestaw: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) –  9 zł

4. Zajęcia dodatkowe –płatne po zamknięciu oferty zgodnie z wyborem rodziców.

Przedszkole proponuje również pakiet adaptacyjny w wysokości 300 zł / 60 h  (świadczenia + wyżywienie). Każda następna godzina dodatkowo płatna.

DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZE WZGLĘDU NA AUTYZM LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPRZĘŻONĄ ZWOLNIONE SĄ Z OPŁATY CZESNEGO!

*od września 2019 opłata czesnego będzie wynosić 450 zł!

Zapraszamy do KONTAKTU