Badawcze

Kółko badawcze „Przedszkolak Odkrywca” – prowadzący mgr Katarzyna Kozłowska

Każdego dnia zmienia się otaczający nas świat. Żyjemy w społeczeństwie pełnym technologii, w którym dziecko ma wiele możliwości, by zaspokoić drzemiąc w nim naturalną potrzebę poznawczą. Robią to, między innymi, za pomocą zabaw badawczych. Zabawy te pozwalają dziecku skupić uwagę na jednym, konkretnym elemencie z otaczającej rzeczywistości, następnie ukierunkować go na aspekty estetyczne i sensoryczne otoczenia. Tym samym mają na celu postawienie, a następnie rozwiązanie problemu. Pozwalają dziecku poszukiwać, odkrywać oraz tworzyć, czyli gromadzić dostępną dziecku wiedzę. Rozwijają sprawność umysłową, rozbudzają zainteresowania dziecka, pozwalają nabywać nowe doświadczenia, poznawać świat oraz wzbogacać wiadomości dzięki aktywności odkrywczej na własną rękę.

Zadaniem nauczyciela w przedszkolu jest pielęgnowanie chęci poznawania u dzieci, by w przyszłości była ona źródłem ciekawości intelektualnej. Dlatego też należy wzmacniać działania edukacyjne oparte na eksperymentach dziecięcych i zabawach badawczych. Cykl zajęć edukacyjnych w takiej formie ma na celu utrwalenie oraz pogłębienie doświadczeń dzieci na podłożu wcześniej zdobytych umiejętności.