Edukacja domowa

Nasze przedszkole wspiera rodziców, którzy zdecydowali się na edukację domową dla swoich dzieci. Przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa dziecko, które ukończyło 6 lat i uczęszcza do „zerówki” może skorzystać z edukacji domowej. Co należy zrobić?

  • skontaktować się z dyrektorem placówki przedszkolnej na terenie województwa, w którym się zamieszkuje
  • otrzymać pozytywną opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej
  • złożyć oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Panią Dyrektor i zapoznania się z wpisem na stronie Naszej Szkoły pod tytułem: Edukacja Domowa

Udostepnij