Rozkład dnia

Rozkład-zajęć-niepubliczne-Przedszkole-Katowice

 

7.00-8.45 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, czynności opiekuńcze, porządkowe

8.45-9.00 –  Zabawy samoobsługowe, przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne

9.00-9.30-   Śniadanie

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W GRUPACH:

9.30-10.30– Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne według programu wychowania przedszkolnego

10.30 – DRUGIE ŚNIADANIEPlan-dnia-Przedszkole-Katowice

10.35-11.45 – Gry i zabawy sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, c.d. realizacji podstawy programowej,

11.45-12.00– Prace samoobsługowe, przygotowanie do obiadu

12.15-12.45-Obiad

12.45-14.30 –  c.d. realizacji podstawy programowej, zajęcia dodatkowe, spacery, wycieczki, swobodna zabawa, kółka zainteresowań, kontynuacja terapii dla dzieci z zaburzeniami.

14.30-15.00– Podwieczorek

15.00-17.00– Zabawy integracyjne, działania opiekuńcze, zabawy w ogródku , placu zabaw, indywidualne kontakty z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.